Popularność fotowoltaiki wzrasta z roku na rok. Do jej wzrost przyczyniły się m.in. jeszcze bardziej popularne dofinansowania do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pomimo dużych wydatków połączonych z zakupem oraz montażem paneli fotowoltaicznych jest to dobre wyjście – zarówno dla otoczenia, jak również portfela inwestora. W ubiegłych latach otworzono dotacje na fotowoltaikę, jakie mają pomóc w opłaceniu tego przedsięwzięcia. Obowiązkowo więc powinniśmy wiedzieć, komu mogą zostać przyznane dotacje do fotowoltaiki i przede wszystkim, co musimy zrobić, żeby właśnie nam przyznana została dotacja na panele fotowoltaiczne.

dofinansowanie-na-fotowoltaikeJakie są opłaty zakupu oraz montażu fotowoltaiki?

Instalacja fotowoltaiczna pozwoli na uzyskiwanie energii ze słońca. To jeden spośród elementów systemu OZE – odnawialnych źródeł energii – jaki jest niezwykle ekologiczny. Aby natomiast korzystać z energii słonecznej do ocieplania budynku, zagwarantowania gorącej wody użytkowej oraz napięcia prądem wszelkich domowych narzędzi, uprzednio należy niemało zainwestować w montaż fotowoltaiki. Rentowność całej inwestycji uzależniona jest od wydatków samej instalacji oraz opłat energii. Im droższa będzie energia tworzona poprzez spółki energetyczne, tymże zasadniczo bardziej korzystna wykaże się inwestycja w system zapewniający nam energię naprawdę za darmo.

Program Energia Plus

Ów oczywiście program proponuje pożyczki oraz dotacje na fotowoltaikę dla spółek małych oraz średnich. Jeżeli chodzi o pożyczki, mogą pokryć one do 85% wydatków zaliczanych. Tymczasem dotacje mogą pokryć do 50% wydatków kwalifikowanych w wypadku działań stosujących technikę produkcji energii elektrycznej. Jak można ubiegać się o wsparcie z programu Energia Plus? Wniosek należy złożyć elektronicznie, stosując Generatora Wniosków o Dofinansowanie. System potrzebuje potwierdzenia podpisem elektronicznym.