Decyzja o wyborze danego systemu centralnego ogrzewania to bardzo często trudny wybór. Jego złożoność komplikuje fakt, iż jest on konieczny do podjęcia już na wczesnym poziomie prac projektowych i budowlanych. Wybór odpowiedniego kotła grzewczego to pierwszy element w wyborze instalacji grzewczej, trudny, ale mający sporo opracowań, ułatwiających podjęcie decyzji ale wybór konkretnego układu instalacji grzewczej jest dużo trudniejszy.

schemat instalacji co
schemat instalacji co

Otwarta i zamknięta instalacja CO

Zasadniczo kwestia wyboru schematu instalacji centralnego ogrzewania wydaje się być prosta. Do wyboru mamy bowiem tylko dwa układy, a co za tym idzie: schemat instalacji co otwartej i schemat instalacji co zamkniętej, w niektórych przypadkach wyróżnić można jednak także trzeci układ- tzw. układ mieszany.

Odpowiednio stworzony schemat instalacji co jest konieczny dla bezawaryjnej i wydajnej pracy całej instalacji grzewczej. Na nic przydadzą się nam nawet najbardziej nowoczesne i energooszczędne systemy, jeśli schemat instalacji co nie zostanie stworzony w prawidłowy sposób. Schemat co instalacji otwartej wiąże się ze stałym połączeniem z powietrzem. Za główny element systemu uznaje się naczynie zbiorcze, w którym zachodzi proces zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia wody. Większość schematów w tym typie zakłada wykorzystanie zaworów trójdrożnych, ale często pojawiają się także w schematach, zawory czterodrożne.

Schemat instalacji CO

Schemat instalacji centralnego ogrzewania zamknięty opiera się na kotle, który odbiera z instalacji nadmiar wyprodukowanego ciepła. Dzięki takiemu wykorzystaniu kotła uzyskuje się pewien poziom bezpieczeństwa przed przegrzaniem. Zazwyczaj schemat instalacji co w tym układzie zawiera zbiornik ciśnieniowy wyposażony w membranę oraz wężownicę. Istotnym faktem jest to, że aby zapewnić instalacji nieprzerwana pracę, konieczny jest zakup dodatkowych urządzeń, podtrzymujących jego działanie w momencie braku dostaw prądu.