Wybór odpowiedniego rozdzielacza do ogrzewania płaszczyznowego

Jak dobrać odpowiedni rozdzielacz ogrzewania podłogowego? Tym, co cechuje dobrze wybrany rozdzielacz, jest jego możliwość regulowania w zakresie ilościowym oraz jakościowym. Regulację ilości przepływu wody w rozdzielaczu zapewniają przepływomierze (rotametry). Woda rozdzielana jest na poszczególne pętle grzewcze, dzięki temu instalacja hydrauliczna jest zrównoważona. Z kolei regulację jakości przepływu wody determinują zaworowe wkładki termostatyczne. Użytkownik, inwestor czy też monter pragnący osiągnąć odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach powinien połączyć działanie rozdzielacz z odpowiednimi siłownikami elektrotermicznymi oraz termostatami w poszczególnych pokojach. Co więcej – jako uzupełnienie działania powyższych sekcji warto również zadbać o to, by każda belka rozdzielacza wyposażona była w sekcję napełniająco-spustową oraz odpowietrznik.

Czym różni się grupa pompowo-mieszająca od rozdzielacza?

Jeśli inwestor zdecydował się na wykorzystanie różnorodnych źródeł ciepła (pomp ciepła, kotłów gazowych, kotłów olejowych, kotłów na paliwa stałe i ogrzewanie budynku za pomocą tradycyjnych kaloryferów (grzejników) wraz z podłogówką – ta ląduje jeszcze przeważnie na wyższych kondygnacjach budynków, choć może być umieszczona w całym domu), to zainstalować trzeba będzie również oprócz rozdzielacza urządzenia wspierające jego działanie.

Są to grupy pompowo-mieszające nazywane również układem mieszającym. Wyposaża się je w pompy obiegowe, a także termostatyczne zawory trójdrogowe. Te ostatnie mają za zadanie zapewnienie odpowiedniej temperatury zasilającej cały układ podłogówki według wcześniej sporządzonego projektu technicznego (nie więcej niż 55 st. C). Wspomniane pompy obiegowe pozwalają na właściwy sposób przepływu nagrzanej wody przy jednoczesnym pokonywaniu spadków ciśnień w układzie podłogówki.

Jeśli klient zainstalował niskotemperaturowe źródła ciepła (jak pompy ciepła), to nie ma problemu. Jednak w przypadku inwestycji w wysokotemperaturowe źródła ciepła powinno się dodatkowo doposażyć rozdzielacz w przylgowy termostat. Będzie on włączał pompę obiegową, kiedy zadana temperatura graniczna zasilania zostanie przekroczona.

Gdzie instaluje się układ mieszający?

Układ mieszający (tj. grupę pompową) umieszcza się zazwyczaj bezpośrednio przy kotle grzewczym (lub innym źródle ciepła), a przynajmniej w niedużej odległości od niego. Rozmieszczenie może różnić się jednak w zależności od kilku czynników, jak na przykład wybranego systemu ogrzewania podłogowego, systemu automatycznie sterujący, ale również zamontowanej hydrauliki. Jeśli nie wiesz, jak powinny zostać rozmieszczone rury oraz, jak odpowiednio zamontować rozdzielacz, koniecznie skontaktuj się z nami. Zapewnij sobie prawidłowe rozdzielenie czynnika grzewczego do poszczególnych obwodów ogrzewania płaszczyznowego.

Oferta na rozdzielacze do ogrzewania podłogowego

Rozdzielacz podłogówki
Rozdzielacz podłogówki

Zapewniamy prywatnym inwestorom, a także profesjonalnym firmom instalatorskim w całej Polsce, nie tylko we Wrocławiu i okolicach bogatą ofertę rozdzielaczy podłogówki (rozdzielacze z tworzyw sztucznych, a także rozdzielacze mosiężne z grupami pompowo-mieszającymi), a także wszelkie akcesoria, w tym – szafki rozdzielaczowe pod- i nadtynkowe wytworzone z blachy nierdzewnej, automatyczne i ręczne odpowietrzniki, przepływomierze czy też wkładki zaworowe.

Jeśli chcesz wybrać odpowiedni rozdzielacz, w wybranej cenie lub chcesz uzyskać wsparcie techniczne z tego zakresu, koniecznie skontaktuj się z nami. Oferta obejmuje akcesoria do instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, a także przemysłowych. Same rozdzielacze obsługują od 2 do 12 obwodów.


Zapraszamy też do sprawdzenia innych artykułów, w których opisujemy inne interesujące zagadnienia, np.: sterownik do ogrzewania podłogowego, jakie ogrzewanie podłogowe wybrać i in.