Energia elektryczna to podstawa naszego funkcjonowania. Wykorzystujemy jej zasoby wszędzie i do coraz większej ilości czynności i urządzeń.

zapotrzebowanie na energię elektryczną ogrzewania domu
zapotrzebowanie na energię elektryczną ogrzewania domu

Zapotrzebowanie na energię elektryczną ogrzewania domu zależy od wielu bardzo różnych czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, rodzaj urządzeń i czas ich pracy. Jeśli porównamy koszty zużycia energii w domu standardowym z kosztami , jakie ponoszą użytkowy domu energooszczędnego, to widzimy spore różnice. Zapotrzebowanie na energię elektryczną ogrzewania domu standardowego o wielkości 150 metrów kwadratowych jest większe od zapotrzebowania domu energooszczędnego o półtora tysiąca złotych.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną gospodarstwa domowego zależy przede wszystkim od ilości osób go zamieszkujących i ich przyzwyczajeń oraz używanego sprzętu. Według statystyk z 2014 roku – zapotrzebowanie na energię elektryczną domu jednorodzinnego zamieszkałego przez rodziny 4 – osobowe wynosi o d 1900 kWh do 2500 kWh, rodziny 2 – osobowe 1200-1500 kWh, a osoby samotnie gospodarującej około 1000 kWh. W 2016 roku zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce wyniosło 164 TWh. Zanotowano wzrost zapotrzebowania w stosunku do poprzedniego roku o 42%. To więcej niż były w stanie wyprodukować polskie elektrownie. Średnia polska rodzina potrzebuje ok. 2-2,5 MWh energii rocznie, zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie wynosi około 6 MWh. Średnie zapotrzebowanie na energię elektryczną na osobę w gospodarstwach domowych wynosi rocznie średnio 1,4 MWh.

Na zachodzie energia elektryczna służy głównie ogrzewaniu pomieszczeń. Według raportu Agencji Rynku Energii zapotrzebowanie na energię będzie rosło. W gospodarstwach domowych będzie to wynik poprawy standardu życia i wyposażenia mieszkań w nowoczesne urządzenia.  Według specjalistów z Banku Światowego zapotrzebowanie na energię elektryczną na osobę jest bardzo różne w różnych krajach świata, na pierwszym miejscu listy tych, którzy zużywają jej najwięcej jest Islandia, statystyczny jej mieszkaniec zużywa rocznie 53,274 kilowatogodzin.

Zobacz również inne wpisy na naszym blogu, dotyczące takich tematów jak mieszacz do podłogówki czy układanie styropianu pod ogrzewanie podłogowe.